Az egyszerűség kedvéért az eSpring™ Víztisztító rendszerrel kapcsolatos kérdéseket és válaszokat az alábbiak szerint csoportosítottuk:

Préselt széntömbös szűrő
Ultraibolya lámpa
Az „aktivált” kifejezés azt jelenti, hogy a szén olyan feldolgozáson ment keresztül, amelynek révén pórusok alakulnak ki magában a szénben. Ezáltal növekszik a szén felülete. A „sajtolt” kifejezés azt jelenti, hogy a szenet egy speciális, szabadalmaztatott eljárással porózus tömbbé tömörítettük. Amikor a víz érintkezésbe lép az aktivált szénnel, a szerves szennyeződések és a részecskék megtapadnak a szemcsékben. A porózus csatornák falai adszorbeálják a különböző szerves szennyeződéseket. Minél nagyobb a porózusság és a felület, annál jobban képes a szén megszűrni a szennyezőanyagokat.
A szénszűrő minden szennyeződést képes eltávolítani?

Az aktív (aktivált) szén gyorsan megköt és adszorbeál sok szerves szénalapú vegyületet, például a növényvédő szereket és a gyomirtó szereket. Nem ugyanolyan hatékonysággal képes eltávolítani a szervetlen anyagokat, például a vasat, a meszet, a nitrátokat, a sót vagy az oldható nehézfémeket, például a krómot vagy a kadmiumot. Az eSpring szűrőben alkalmazott szén háromféle pórussal rendelkezik: 
• A makropórusok nagyméretű pórusok, amelyek a nagyobb anyagokat távolítják el (atomtömegük több, mint 10.000). 
• A közepes pórusok a közepes méretű anyagokat, például a növényvédő szereket távolítják el, amelyek atomtömege 500 körül van. 
• A mikropórusok a kisméretű anyagokat, például a THM-vegyületeket távolítják el, amelyek atomtömege 100 alatt van.

Miért ereszti át a szűrő az ásványi anyagokat?
A szűrőben lévő szén a szerves, szénalapú vegyületeket köti meg. Az ásványi anyagok és más szervetlen vegyületek nem szénalapúak. Ezért rendszerint nem kötődnek meg a szénen, oldott állapotban maradnak a vízben és áthaladnak a szűrőn.
Mely szervetlen vegyületeket képes eltávolítani az eSpring™ Víztisztító rendszer?
A jól megtervezett szénszűrő bizonyos szervetlen szennyezőanyagok eltávolítására is alkalmas. Vállalatunk dokumentálta, hogy a szénszűrő hatékonyan képes eltávolítani az ólmot, a higanyt és a radont. Összetett okai vannak annak, miért képes az eSpring hatékonyan eltávolítani az ólmot és bizonyos más szervetlen szennyeződéseket. Úgy fogalmazható meg egyszerűen, hogy – más vízkémiai hatások mellett – ezek az anyagok korlátozott mértékben kötődnek a szénhez. Vállalatunk más szervetlen anyagok eltávolítása szempontjából is értékelte az eSpring Víztisztító rendszert. Eddig azonban csak néhány szervetlen anyag eltávolítása igazolódott be a meghatározott szigorú irányelvek alapján. Semmilyen anyag eltávolítását nem állítjuk mindaddig, amíg biztosak nem vagyunk az anyagnak a szűrő egész élettartama alatt történő eltávolításában. Általában kérdéses minden olyan állítás, amelyet a szénszűrők értékesítői tesznek a szervetlen vegyületek eltávolításával kapcsolatban. Nem ismerünk olyan szénszűrős rendszert, amely képes a szűrő élettartama alatt nagyobb számú szervetlen anyag eltávolítására.
Eltávolítja-e az eSpring Víztisztító rendszer a nitrátokat?
Nem. A „Milyen szervetlen vegyületeket távolít el az eSpring™ Víztisztító rendszer?” kérdésre adott válaszban részletezett okok miatt az eSpring Víztisztító rendszer nem képes a nitrátok eltávolítására
Mi az az aktivált, sajtolt szén?
Az „aktivált” kifejezés azt jelenti, hogy a szén olyan feldolgozáson ment keresztül, amelynek révén pórusok alakulnak ki magában a szénben. Ezáltal növekszik a szén felülete. A „sajtolt” kifejezés azt jelenti, hogy a szenet egy speciális, szabadalmaztatott eljárással porózus tömbbé tömörítettük. Amikor a víz érintkezésbe lép az aktivált szénnel, a vegyi anyagok és a részecskék megtapadnak a pórusokban. A porózus csatornák falai adszorbeálják (lásd a kifejezésgyűjteményt) a különböző szerves szennyeződéseket. Minél nagyobb a porózusság és a felület, annál jobban képes a szén megszűrni a szennyezőanyagokat.
A klór nem szénbázisú, az eSpring™ Víztisztító rendszer mégis képes eltávolítani azt. Hogyan lehetséges ez?
A klór a szénbázissal kapcsolatos szabály alá tartozó néhány kivétel közé tartozik. A klór reakcióba lép a szénszűrő felületével és kloriddá alakul. A reakció során megszűnik a klór, és annak átható szaga és íze is. A fogyasztó számára nagyon fontos a klóros íz és szag megszűnése. A klorid koncentrációja jelentéktelen, és nem okoz problémákat.
Táplálják-e a szénszűrők a baktériumokat?
Ha vannak baktériumok a beérkező vízben, akkor az éjszaka folyamán vagy a készülék használaton kívüli időszakaiban elszaporodhatnak a szénszűrőben. Ez a piacon kapható valamennyi szénszűrőre érvényes, beleértve az ezüsttel kezelteket is. Az eSpring Víztisztító rendszer esetében ultraibolya-fényt alkalmazunk azoknak a baktériumoknak az elpusztítására, amelyek a szénszűrő elhagyása után is a vízben maradnak.
Azt hallottam, hogy bizonyos kerámiaszűrők képesek eltávolítani a baktériumokat. Igaz ez?
Bizonyos kerámiaszűrők rövid időre képesek eltávolítani bizonyos baktériumokat. Ez azonban annál megbízhatatlanabbá válik, minél hosszabb ideig használjuk a szűrőt. Amennyiben valamely szűrőgyártó ezt állítja, kérje ki a dokumentált teszteredményeket, amelyek a baktériumok eltávolítási képességét mutatják a szűrő névleges élettartama végén.
Miből készült a széntömbös szűrő nem szövött előszűrője?
A ruhaszövettől eltérően, amely szőtt szálakból készül, a nem szövött anyagot egyetlen lapként vagy rétegként alakítjuk ki. Az eSpring betétben alkalmazott nem szövött anyag a polipropilén néven ismert szintetikus polimer. A polipropilén közömbös anyag, ami azt jelenti, hogy nem lép kémiai reakcióba, illetve nem bomlik le a szűrő élettartama alatt. Fő célja a részecskék kiszűrése és a széntömb védelme.
Miért tartalmaz az újonnan beszerelt szűrőből kifolyó kezelt víz fekete részecskéket?
Ez normális jelenség. Ezek a fekete részecskék a szűrő gyártása során megmaradt szénporból tevődnek össze. Egyszerűen csak engedje ki a vizet, és a szénpor néhány perc alatt kiöblítődik a rendszerből. Ezen kívül a víz néhány percig történő kiengedésekor alaposan átnedvesedik a szűrő, ami növeli adszorpciós képességét.
Megváltoztatja az eSpring Víztisztító rendszer a víz pH értékét?
Kezdetben igen. A szén aktiválása után lúgos felület marad a szénen, ami a szódabikarbónához hasonlít, és néhány használat után leöblítődik. A pH-értéknek ez a változása elfogadható, és semmilyen hatással nincs a fogyasztóra. Körülbelül 708 liter víz szűrőn történő áthaladása után a pH-érték visszaesik, majd kb. 200 liter víz átáramlása után a víz pH-értéke csaknem azonos a kezeletlen víz pH-értékével.

A kezelt vízben fehér részecskék vagy pikkelyek lebegnek, amelyek a kezeletlen vízben nem figyelhetők meg. 
Mi ennek az oka? 

A kezelt vízben lévő fehér részecskék elsődleges oka a vízkeménység. A kezelt víz pH-értéke valamivel nagyobb lehet a kezeletlen vízénél. Ez idézheti elő az oldott kalcium és magnézium – amelyek hasznos ásványi anyagok – kicsapódását, amelynek következtében fehér vagy szürke pikkelyek képződnek, amelyek lesüllyednek a tartály aljára. Kemény víz esetében ezek a részecskék általában röviddel az új szűrő beszerelése után jelennek meg. E részecskék megjelenésében a hőmérséklet is szerepet játszhat.
Miért csapódik ki gyakrabban a kalcium és a magnézium a kezelt víz forralásakor?
A kalcium és a magnézium (a víz keménységét okozó ásványi anyagok) oldhatósága a hőmérséklet növekedésekor (forralás közben) csökken. A víz pH értékének növekedése, ami az eSpring tisztítása során következik be, szintén előidézheti az ásványi anyagok kicsapódását. E két tényező és az eSpring-víz forralása együttesen a kicsapódás valószínűségének növekedését idézi elő. (Ezen kívül a víz megfagyása is előidézi az ásványi anyagok kicsapódását. Ezért láthatók néha fehér foltok az eSpring-vízből készült jégkockákban.)
Miért képződik néha felületi réteg a kezelt vízből készült kávén vagy teán?
A jelenséget tanulmányozó tudósok megállapították, hogy ezt a kemény vízben lévő kalcium és a kávéban, teában lévő természetes összetevők reakciója idézi elő. Mivel a kezelt víz pH-értéke valamivel nagyobb lehet, a reakció bekövetkezése még valószínűbb. Ez a probléma csak a kemény víz esetében jelentkezik.
"Egy éve telepítettem az eSpring™ Víztisztító rendszert, de az áramlási sebesség nem csökkent. Így is ki kell cserélnem a betétet?"
Igen. Az áramlási sebesség elsősorban a szűrő részecske-eltávolítási tulajdonságának a mércéje. Ha a vízben nagy koncentrációban vannak jelen szilárd részecskék, akkor a szűrő egy évnél hamarább is eldugulhat, és ezáltal csökkenhet a vízáramlás. Ha a vízben kevés a szilárd részecske, a szűrő akár évekig sem tömődik el. A szűrő élettartama azonban a fizikai részecske eltávolítási képességen és a kémiai adszorpciós képességen együttesen alapszik. Egy év eltelte után nem garantálhatjuk, hogy a szűrő annyi szennyezőanyagot képes eltávolítani, amennyi kémiai adszorpciót igényel. Mivel ezek a szennyezőanyagok általában íztelenek és szagtalanok, csak úgy biztosítható a betét igény szerinti további működése, ha kicseréljük a betétet, amikor a rendszerellenőrző egység azt jelzi.
A szénszűrő belsejében felgyülemlő szennyezőanyagok szennyezhetik a rendszerből kilépő vizet?
Ha a berendezést megfelelően karbantartják és a betétet az ajánlás szerint kicserélik, ekkor ez nem fordulhat elő.
Ha csak egy személy használja a rendszert, akkor az egy évnél hosszabb ideig is használható a szénszűrő cseréje nélkül?
Nem. A vállalatunk által közölt és dokumentált teljesítmény megőrzése érdekében a betétet – a kezelt víz mennyiségétől függetlenül – minden évben ki kell cserélni. A kutatások azt mutatták, hogy a nagyméretű összetevőket kezdetben a nagy pórusok távolítják el, de ezek idővel diffundálnak, és kezdik eltömíteni a kis pórusokat. Ezáltal csökken a kisméretű anyagok felfogására rendelkezésre álló kis pórusok száma, és csökken a kisméretű összetevők (THM-ek) eltávolítási képessége. A nagy összetevők diffúziója és a kisméretű pórusok eltömődése következik be az idő előrehaladtával, és ez nem függ a megszűrt víz mennyiségétől. Ezért annak érdekében, hogy a szűrő továbbra is eltávolítsa a legkisebb méretű vegyületeket is, az átszűrt víz mennyiségétől függetlenül évente egyszer feltétlenül ki kell cserélni a betétet. Ennek elmulasztása esetén előfordulhat, hogy az egység teljesítménye eltér az itt meghatározottaktól.
A széntömbös szűrő egyik vége gyorsabban használódik el, mint a másik?
Nem. Ez csak akkor fordulna elő, ha a víz a szűrő egyik vége felől a másik vége felé áramolna. Az eSpring™ Víztisztító rendszert úgy alakítottuk ki, hogy a víz sugárirányban kívülről befelé áramlik a szűrő teljes hosszában. Ez azt jelenti, hogy a szennyezőanyagok egyenletesen oszlanak szét a szűrőben sugárirányban
Hogyan szabaduljak meg a használt szénszűrőtől?
A szénszűrőben megkötött szennyezőanyagok szorosan kötődnek a szénhez, így azok nem kerülnek vissza a környezetbe. Ezért a szűrő a szokásos hulladékok közé helyezhető el. Az UV-lámpa – a fénycsőhöz hasonlóan – kis mennyiségű higanyt tartalmaz, ezért azt a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Ultraibolya lámpa
Mi az az ultraibolya fény? Radioaktívvá teszi a vizet?
Egyértelműen bebizonyosodott, hogy az eSpring Víztisztító rendszerben alkalmazott ultraibolya fény biztonságosan használható otthoni környezetben. Az ultraibolya (UV) fény a látható fényhez és a rádióhullámokhoz hasonlóan a sugárzó energia egyik formája. A sugárzó energia e formáihoz hasonlóan az UV-energiát is egy energiaforrás bocsátja ki vagy „sugározza”, amely fénysebességgel terjed a levegőben. Emiatt a sugárzó energia bármelyik formája „sugárzásnak” is nevezhető, akár a napból, egy izzóból vagy az eSpring Víztisztító rendszerben használt UV-lámpából érkezik. A „sugárzás” nem a „radioaktivitás” szinonimája. A radioaktivitás csak azokra az anyagokra vonatkozik, amelyek magsugárzást bocsátanak ki. Ilyen például az urán. Az eSpring Víztisztító rendszerben nincsenek radioaktív anyagok.
Általánosan használják-e az ultraibolya fényt a víz kezelésére?
Igen. Az UV-fényt először 1919-ben használták a víz kezelésére, és a víz vegyszerek nélküli kezelésének általánosan elismert módszere. Gyártási eljárásaik során gyakran alkalmazzák az élelmiszer-feldolgozók, az italgyártó cégek, a palackozott vizet forgalmazók, a gyógyszergyártók és mások a víz kezelésére.
Hozzáérhet-e véletlenül a víz az UV-lámpához, és károsíthatja-e az égőt vagy az egységet?
Nem. Az UV-lámpa teljesen el van különítve a víz áramlási útvonalától.
Az eSpring Víztisztító rendszerben alkalmazott betét különleges konstrukciójú?
Az eSpring Víztisztító rendszer szén-/UV-betétje különleges konstrukcióval rendelkezik, melyet 18 amerikai szabadalom és számos nemzetközi szabadom véd, melyek megkülönböztetik a konkurens modellektől (lásd a 39. oldalon).
Mennyi időre kapcsol be a szűrőbetét UV-lámpája?

Az UV-lámpa a víz áramlásakor kapcsol be, de legalább 30 másodpercig működik. Ha a tisztított vizet 15 másodpercnél kevesebb ideig folyatják, majd a vizet elzárják, az UV-lámpa további 30 másodpercig bekapcsolva marad. Az UV-lámpa 30 másodperc elteltével kikapcsol, kivéve, ha a tisztított vizet 30 másodpercnél hosszabb ideig folyatják. Ha a tisztított vizet 30 másodpercnél hosszabb ideig folyatják, az UV-lámpa a tisztított víz áramlása alatt, majd további 5 másodpercig bekapcsolva marad. MEGJEGYZÉS: Az UV-lámpa nem kapcsol be, ha az eSpring ki van húzva a hálózati csatlakozó aljzatból. 

Telepítés és használat

 

Telepítés és használat
Csökkenti-e az eSpring Víztisztító rendszer a víz áramlási sebességét?
Az eSpring™ Víztisztító rendszer telepítése után a szűretlen víz áramlási sebessége változatlan marad. A szűrt víz áramlása azonban legfeljebb 3,4 liter/perc lesz. Ez a kisebb áramlási sebesség biztosítja a megfelelő érintkezési időt a víz, a szénszűrő és az UV-lámpa között a megfelelő kezelés garantálása érdekében.
Van-e közvetlen összefüggés a beérkező víz nyomása és az áramlási sebesség között? Melyik a kedvezőbb,
a kis nyomás/kis áramlási sebesség vagy a nagy nyomás/nagy áramlási sebesség?
A kettő között közvetlen összefüggés van: a kis nyomás kis áramlási sebességet eredményez. A rendszer kis- és nagynyomású határértékei között a részecske eltávolítási teljesítmény különbsége azonban jelentéktelen. A kisebb nyomás valamivel erőteljesebb szennyeződéseltávolítást eredményez a hosszabb érintkezési idő miatt. A terelő- és/vagy a kiegészítő csapszelep beépített áramlásszabályozóval rendelkezik a maximális áramlási sebesség korlátozása céljából.
Miért kell egy percig működtetni az egységet a használaton kívüli időszakok után?
Ha az egységet nem használtuk, akkor baktériumok telepedhetnek meg a kivezető csőben és a terelőszelepben lévő vízben. Egyperces átöblítéssel ez a víz eltávolítható a rendszerből, helyébe pedig az UV-lámpával kezelt víz kerül.
Mi történik, ha meleg vizet vezetek át az eSpring Víztisztító rendszeren?
Nem valószínű, hogy a meleg víz bármilyen fizikai károsodást idézne elő az eSpring Víztisztító rendszerben. Egyéb okokból azonban hideg víz használatát javasoljuk. Az aktivált szén hatásfoka nagyobb a hideg víz esetében. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a szennyeződés-eltávolítás és az adszorpciós hatásfok akkor optimális, ha a víz átlagos hőmérséklete 25°C. Az ennél magasabb hőmérsékleti értékek csökkentik a szűrő hatásfokát. A szennyezőanyagok a szénhez kötődve maradnak a hideg vízben. Meleg víz hatására bizonyos nehezen eltávolítható szennyezőanyagok leszakadhatnak a szénről és bekerülhetnek a kezelt vízbe. Végül a meleg víz használata veszélyeztetheti az egység szerkezeti integritását.
Vannak olyan helyzetek, amikor nem szabad használni az eSpring™ Víztisztító rendszert?
Igen. Áramkimaradás és vízforralásra vonatkozó javaslat esetén, vagy ha a víz nem iható. Vízforralásra vonatkozó rendelet esetén, a biztonság meghatározása érdekében, hívja fel a helyi közegészségügyi osztályt vagy a vízműveket.
Ha az egészségügyi hatóságok a víz felforralására szólítanak fel, használhatjuk továbbra is az eSpring Víztisztító rendszert?
Az egészségügyi hatóságok sokféle okból adhatnak ki felszólítást a víz felforralására. Ilyen esetekben ezek a hatóságok vannak abban a helyzetben, hogy meghatározzák a lakosság által teendő óvintézkedéseket. Ilyenkor azt javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a hivatalos szervek által adott utasításokat kövessék.
Befolyásolja-e az egység elhelyezése és telepítése a berendezés teljesítményét?
Függőleges helyzetben történő felszerelés estén az egység megfelelően működik, függetlenül attól, hogy a pult fölé vagy a pult alá telepítjük-e azt. A berendezés telepítésekor tartsa be a kezelési kézikönyv telepítési utasításait.
Mit tegyek, ha a víztisztító rendszer nem illeszkedik a vízcsaphoz?
A rendszerrel együtt szállított terelőszelepet és az adaptereket úgy alakítottuk ki, hogy a piacon beszerezhető szinte valamennyi csaphoz alkalmazhatóak. Természetesen előfordulhat, hogy önnek olyan szokatlan kialakítású csaptelepe van, amelyhez az adapterek nem csatlakoztathatók. Hívja ügyfélszolgálatunkat, és érdeklődjön, hogy kapható-e speciális adapter az Ön csaptelepéhez. Abban az esetben, ha valamelyik speciális adapter nem működik, azt javasoljuk, hogy – amennyiben lehetséges – az ügyfél a pult alatti szerelési opciót vegye igénybe. Egy másik megoldás egy új csaptelep felszerelése lehet. Ha ön nem kíván élni a fenti lehetőségekkel, akkor a rendszer nem használható a háztartásában.
Milyen hatással van a feszültséghullám-ingadozás a víztisztító rendszer elektronikai egységére?
A rendszer rendkívül ellenálló a feszültséghullámokkal szemben.
A kezelési kézikönyv a házon belülre vagy kívülre utal, amikor azt fogalmazza meg, hogy „ne használjon növényi olajat,
vazelint vagy más kenőanyagot, ammóniát, alkoholokat, savakat vagy erős tisztítóoldatokat”?
Mindkettőre, de a házon belüli használat jelenti a fő problémát. Ezek az erős oldatok idővel gyengíthetik az összetevőket, és elszíneződést is okozhatnak.
Tárolható a kezelt víz?
Igen. A kezelt víz elszennyeződésének elkerülése érdekében tárolja a kezelt vizet szorosan zárható fedéllel ellátott tiszta tartályban. A légmentesen zárt tartályban lévő víz megfelelő hűtése esetén a kezelt víz akár egy hétig is tárolható.
Károsítja-e a konyhai olaj és füst a víztisztító rendszert?
A konyhai olaj és füst általában nem károsítja az egységet. Ha azonban nem tisztítjuk meg rendszeresen, a készülék idővel elszíneződhet. Az egység tisztán tartásához egyszerűen csak törölje át az egységet hígított DISH DROPS™ Folyékony mosogatószerrel.
Eldugulhat-e idő előtt a szénszűrő, ha az nagy mennyiségű üledéket tartalmazó vizet kezel?
Az eSpring™ Víztisztító rendszer szénszűrője nagy mennyiségű üledéket tartalmazó víz kezelésekor is rendszerint üzemképes marad a névleges élettartamáig, azaz egy évig vagy 5 000 liter víz feldolgozásáig. Rendkívül nagy üledékkoncentráció esetén a szűrő élettartama ennél rövidebb is lehet.
Mennyi ideig kell a víznek érintkeznie a sajtolt szénszűrővel vagy az UV-lámpával a szerves szennyezőanyagok hatékony eltávolítása és a baktériumok semlegesítése céljából?
A szénszűrővel és az UV-lámpával való érintkezési idő csak egy a vízkezelési teljesítményt meghatározó tényezők közül. Az eSpring Víztisztító rendszert úgy alakítottuk ki, hogy elegendő legyen az érintkezési idő az egység számára meghatározott áramlási sebességtartományon belül. A rendszer egy áramlásszabályzót tartalmaz, amely 3,4 liter/percre korlátozza a víz áramlását. A teljesítményt befolyásoló további tényezők közé tartozik többek között a felhasznált szén típusa, a szénszűrő konstrukciója és az UV-fény intenzitása is.
Mi a teendő, ha az ügyfél 3 hónapra elutazik? Hogyan kell kezelni a szűrőbetétet?
A rendszert a szétszerelés előtt 24 óráig folyamatosan csatlakoztatni kell az elektromos áramforráshoz, hogy az ellenőrző egység megfelelően eltárolja a szűrőbetét információit. Ha a rendszert és a szűrőbetétet egy hónapnál hosszabb ideig nem fogja használni, 48 órán keresztül szárítsa ki teljesen a szűrőbetétet, majd helyezze egy lezárható műanyag tasakba, hogy se levegő, se nedvesség ne jusson a szűrőbetét belsejébe. Az előzőleg használt szűrőbetét használaton kívül hűtőszekrényben is elhelyezhető. Ha újra rendszeresen szeretné használni a rendszert, szerelje vissza a szűrőbetétet.
Milyen fokozatokból áll a szűrőbetét, és milyen áramlási mintákkal rendelkezik?

A szűrőbetét három fokozatból áll, a következő lépést pedig az UV-lámpa jelenti. A szűrőbetét két fokozatból áll, a következő lépést pedig az UV-lámpa jelenti.

A szűrőbetét három fokozata:

1. fokozat: Egy kb. 100 mikronos durva szövet külső előszűrő.
2. fokozat: Egy kb. öt mikronos finom belső előszűrő.
3. fokozat: Egy 1 hüvelyk rétegmagasságú aktivált széntömb a szerves anyagok és akár 0,2 mikron méretű részecskék eltávolítására.

Áramlási minta: A víz áthalad a széntömbön, elhalad az UV-lámpa mellett, majd tisztított vízként távozik a pult feletti vagy pult alatti eSpring vízcsapján keresztül. A víz először a szűrőbetéten halad keresztül, amely eltávolítja az üledéket vagy a lebegő szilárd részecskéket, amelyek zavarhatnák az UV-lámpa működését. A víz átfolyik a szűrőbetét széntömbjén, és a rozsdamentes terelőlap felé halad, amely az UV-lámpa felé irányítja a vizet. A rozsdamentes acél terelőlap megakadályozza, hogy az UV-lámpa hozzáérjen a szűrő széntömbjéhez. Az UV-lámpa által kibocsátott fény hullámhossza elpusztítja a baktériumok és vírusok DNS-ét, így azok nem tudnak szaporodni, és nem képesek a fertőzésre. 

Mennyi az eSpring készenléti áramfelvétele, amikor a víz nem folyik?
Az eSpring Víztisztító készenléti üzemmódban (az UV-lámpa kikapcsolt állapotában) kb. 2,5 wattot fogyaszt. Ez az áramfelvétel az elektronikai modul működéséhez szükséges, és elsősorban a kijelzőn látható fénycsíkok áramellátását biztosítja. A kezelési kézikönyvben leírtaknak megfelelően az UV-lámpa bekapcsolt állapotában az eSpring rendszer áramfogyasztása 60 W.
Hol található a sorozatszám?
Az eSpring Víztisztító sorozatszáma a fedél eltávolítása után a szűrőház elülső oldalán (a kék területen), a fehér címke alján látható. Minden eSpring rendszer sorozatszáma 13 karakter hosszúságú, nullával kezdődik és négy betűvel végződik.
Mit javasolnak a szűrőbetét tárolására?
Azt javasoljuk, hogy a rendszert naponta, de legalább kéthetente egyszer használja. Ha az eSpring egységet és a szűrőbetétet egy hónapnál hosszabb ideig nem fogja használni, 48 órán keresztűl (vagy teljes száradásig) szárítsa ki a szűrőbetétet, majd helyezze egy lezárható műanyag tasakba, hogy se levegő, se nedvesség ne jusson a szűrőbetét belsejébe. Ha újra rendszeresen szeretné használni a rendszert, szerelje vissza a szűrőbetétet. A pult felé szerelhető eSpring terelőszelep csővezetékét kétévente kell kicserélni. 
Kicseréltem az eSpring Víztisztító rendszer szűrőbetétjét, de a rendszer továbbra is csipogó hangot ad ki.
Hogyan állíthatom le a csipogást?

Ha a rendszer a szűrőbetét cseréje után is csipogó hangot vagy folyamatos hangjelzést ad ki, a fedél és a szűrőbetét valószínűleg nem illeszkedik megfelelően.

• Vegye le a fedelet és vegye ki az új szűrőt.
• Helyezze vissza a szűrőt: először csavarja be, majd fordítsa el teljesen jobbra, és húzza meg.
• Illessze vissza a fedelet megfelelően.
• Ha a fedelet megfelelő pozícióban helyezte vissza, nincs rés a fedél és a ház között.

A szűrő helyes beszerelése után a rendszer további egy évig vagy 5000 liter víz tisztításáig megfelelően fog működni (amelyik hamarabb bekövetkezik). 

Mekkora furat szükséges a Kiegészítő csaptelep felszereléséhez?
A legtöbb szabványos rozsdamentes acél mosogató perforált furattal rendelkezik a csaptelep felszereléséhez, amelynek átmérője megfelel az eSpring Kiegészítő csaptelep számára. Az eSpring Kiegészítő csaptelep felszereléséhez egy 32-38 mm átmérőjű furat szükséges a pult tetején, ezért a furat elkészítéséhez egy 32 mm-es fém lyukfűrész, hosszabbított szárú lyukfűrész, vagy állítható lyukfűrész szükséges. A 38 mm-es átmérőjű furat is megfelel, de ez a legnagyobb furatátmérő, ami még alkalmas lehet a felszereléshez. Ha a furat átmérője 38 mm-nél nagyobb, előfordulhat, hogy a vízcsapot nem lehet megfelelően a mosogatóhoz szorítani. Porcelán vagy kerámia mosogatók esetén kérje egy szakképzett vízvezeték-szerelő vagy építőipari kivitelező segítségét a furat elkészítéséhez.

Konkurens rendszerek és kezelési technológiák
Hogyan hasonlítható össze az eSpring™ Víztisztító rendszer egy konkrét versenytárssal?

Általában nem hozzuk nyilvánosságra a konkrét versenytársakkal kapcsolatos kutatási eredményeinket. Üzletpolitikánk az, hogy termékeinket azok kedvező tulajdonságai alapján értékesítsük, ne pedig a versenytársak termékeiről közölt kedvezőtlen vélemény útján. Azonban természetesen figyelemmel kísérjük a legújabb műszaki fejlesztéseket, hogy megfelelő információkkal láthassuk el önöket azért, hogy a teljesítmény és az érték szempontjából vezető termékként ismerhessék meg az eSpring Víztisztító rendszert. Úgy gondoljuk, hogy a legjobb megközelítés a versenytársak állításainak értékelése, majd pedig azok összehasonlítása az eSpring Víztisztító rendszerről publikált adatokkal. Ez a termékismertető alapvető információkat tartalmaz a különböző technológiák előnyeiről és hátrányairól. Kérjük, hogy a versenytársak állításainak értékelésekor tegye fel az alábbi kérdéseket:
1. Melyek a konkrét szennyeződés-eltávolítási állítások?
2. Alátámasztják-e az állításokat vizsgálati eredmények?
3. Ellenőrizte-e valamely független szervezet a vizsgálati eredményeket?
4. Ha a versenytársak rendelkeznek NSF-hitelesítéssel, mely szabványok alapján végezték a hitelesítést és milyen konkrét szennyezőanyagok vonatkozásában? Vizsgálja meg az áramlási sebességet és a kapacitást érintő ellenőrzéseket is.
5. A vizsgálati eredmények a szűrő teljes névleges időtartamára vonatkozóan tartalmaznak-e információkat, mint az összes eSpring vizsgálati eredménynél? A szűrő élettartama végén kapott vizsgálati eredmények biztosítják azt, hogy az egység legalább ezt a teljesítményszintet a teljes élettartam alatt biztosítani fogja. Ha a vizsgálati eredmények a szűrő élettartamának az elejéről származnak, akkor nem tudhatjuk, hogy a teljesítmény hogyan fog csökkenni a szűrő élettartama során.

Mi az a Gold Seal jóváhagyás?

A Water Quality Association (WQA) fejlesztette ki az úgynevezett Gold Seal programot, hogy segítséget nyújtson a fogyasztóknak a kiváló minőségű vízkezelő termékek kiválasztásában. Ez a szervezet csak azoknak a rendszereknek adományozza a Gold Seal díjat, amelyek megfeleltek az ipari szabványoknak, vagy túlteljesítették azokat (lásd az alábbiakban). Az eSpring™ Víztisztító rendszer megkapta a Gold Seal díjat. A Water Quality Association szervezettel kapcsolatos további részleteket lásd alább.

A Gold Seal díj odaítélésével kapcsolatos követelmények:

• A termék teljesítményének vizsgálata során a termék teljes élettartama alatt mérik a szennyeződés-csökkentési képességet.
• A szerkezeti integritásvizsgálat a nyomás alatti tartósságot méri a háztartási vízrendszerek szokásos igényein túl, és 10 éves normál használatot szimulál.
• Az anyagbiztonsági vizsgálat azt erősíti meg, hogy semmilyen káros anyag nem kerül a vízbe.
• A szakirodalmi szemlék biztosítják a Water Quality Association szigorú etikai kódexének a betartását a termék reklámozása, feliratozása és telepítési utasításai vonatkozásában. Az ügyfelek könnyen azonosíthatják a WQA által értékelt termékeket, ha megkeresik a Gold Seal jelet, vagy megtekintik a termékek listáját a WQA weboldalán (www.wqa.org).

Water Quality Association A WQA célja a becsületesség, a tisztesség és a professzionalizmus legszigorúbb szabályainak kialakítása a vízkezelés fejlesztésével foglalkozó ágazatban, a szervezet kötelezettséget vállal a termékek szigorú tesztelésére. A WQA több, mint 2200 amerikai tagvállalatot és 82 további ország csaknem 400 tagvállalatát képviseli.

A szennyezőanyagok kiöblítése érdekében meghosszabbítható-e a szénszűrő élettartama az ellenáramú öblítéssel?

Nem. Bár egyes gyártó vállalatok javasolják az ellenárami öblítést (a kezeletlen víznek a szűrőn ellentétes irányban történő átáramoltatását) a szűrő élettartamának javítására, ez a módszer azonban az alábbi okok miatt csökkenti a szénszűrő élettartamát:

1. A víz szénszűrőn történő áthaladásakor a szennyezőanyagok rétegekben rakódnak le, a legnagyobb koncentráció a szűrő külső oldalán alakul ki. Ezek a rétegek fokozatosan befelé alakulnak ki, és amikor a rétegek elérik a szűrő magját, a szűrőt ki kell dobni.
2. A szűrő ellenirányú öblítése azt idézi elő, hogy a szennyezőanyagok a szűrő belsejében halmozódnak fel.
3. Amikor visszaáll a szűrő normál működése, akkor a szűrő belsejében felgyülemlett szennyezőanyagok leválhatnak és bekerülhetnek a kezelt vízbe, ami csökkenti a szűrő hatékonyságát. A szakértők egyetértenek abban, hogy az ellenirányú öblítés nem alkalmazható a szénszűrők esetében. 

Az egyik konkurens bemutatót tartott, amelynek során elektromos áramot alkalmazott a saját rendszeréből és az eSpring™ Víztisztító rendszerből származó szűrt víz összehasonlítására. Az eSpring™ Víztisztító rendszerrel kezelt víz barnás
színű lett, míg az ő vizük tiszta maradt. Miért?
A bemutató során az elektrolízis nevű eljárást alkalmazták, amely az ásványi anyagok és a sók ivóvízből történő eltávolítását mutatja be. Ha vannak ásványi anyagok a vízben, akkor azok vezetik az elektromosságot. Ha nincsenek ásványi anyagok, a víz nem vezeti az áramot. Ezért ha vaselektródot helyezünk az ásványi anyagokat tartalmazó vízbe, akkor az elektromos áram a vas oxidációját vagy rozsdásodását idézi elő. Ez az oxidálódott anyag összekeveredik a vízzel, ami barnás színűvé válik. Ez a fajta bemutató nem tárja fel a vízben lévő szennyezőanyagok mennyiségét, csupán csak az ásványi anyagok jelenétét mutatja ki. Mint tudjuk, az eSpring Víztisztító rendszer egyik előnye az, hogy megőrzi az olyan hasznos ásványi anyagokat, mint a kalcium és a magnézium. Ez félrevezető kísérlet, amelyet a Water Quality Association etikátlan demonstrációnak nyilvánított.
Mi az az ózonos vízkezelési módszer? Hatékony eljárás ez?

Az ózon az oxigén sajátos formája, amelyet a baktériumok és a vírusok elpusztításának elősegítésére használnak. Az ózont ívkisülés vagy egy speciális ultraibolya-fény fejleszti.

Előnye:
• Elpusztítja a baktériumokat és a vírusokat. 

Hátrányai:
• Nagyon nehéz állandó hatékonyságot elérni.
• Általában nem hatásos a szerves vagy a szervetlen szennyezőanyagokkal szemben.

Mi az a TDS?
A TDS a teljesen feloldódott szilárd anyagok angol nyelvű rövidítése. A vízben lévő szervetlen anyagok mennyiségének mérésére szolgál. Azoknak a víztisztító rendszereknek az értékesítői, amelyek komoly szervetlenanyag-eltávololítási képességgel rendelkeznek, a TDS statisztikákat használják fel rendszereik hatékonyságának bemutatására. Ez a mérőszám azonban nem jelzi kiegyensúlyozott mértékben a szűrési hatékonyságot, mivel figyelmen kívül hagyja a szerves szennyeződések eltávolításának mértékét.
Az eSpring™ Víztisztító rendszerrel kezelt víz vizsgálata miért hoz pozitív eredményt a baktériumok jelenléte tekintetében?

A baktériumok elpusztítása nagyon bonyolult, és sokféle tényező befolyásolhatja a teszteredményeket. Vannak kórokozó baktériumok, amelyek betegséget okozhatnak, és vannak nem kórokozó vagy HPC baktériumok, amelyek nem. Az eSpring UV-lámpája elpusztítja a kórokozókat, vagyis a vízben lévő, betegséget okozó baktériumokat. Ezért ha olyan tesztekkel találkozunk, amelyek baktériumokat mutatnak ki az eSpring-vízben, körültekintően vizsgáljuk meg a vizsgálati körülményeket és eljárásokat:

• Sterilizált tartályt használtak-e a vízminta tárolásához? A nem sterilizált tartályból baktériumok kerülhetnek a vízbe. A kézzel vagy a mosogatóban kimosott tartályok nem sterilek. Azonnal értékelték a mintákat? A mintákat le kell hűteni, és 24 órán belül mintát kell venni. Ha ez nem történik meg, baktériumok kerülhetnek a vízbe.
• Mintavételkor ügyeljünk arra, hogy a terelőszelep teljesen nyitva legyen, hogy a kezeletlen víz ne kerülhessen bele a kezelt vízmintába.
• Ha az utóbbi időben nem használtuk a rendszert, végezzünk egy percen keresztül átöblítést azért, hogy a terelőben vagy a csőben kifejlődött baktériumok távozhassanak a rendszerből.

A helyes mintavételi és vizsgálati eljárások betartása esetén a vizsgálati eredményeknek azt kell mutatniuk, hogy a baktériumok megsemmisültek. Ne feledjük el azonban azt, hogy az eSpring Víztisztító rendszer nem készít steril, azaz teljesen baktériummentes vizet.


Általános termékismertetés
Miért vásároljak eSpring™ Víztisztító rendszert?
Azok az emberek szeretnének leginkább vízkezelőt vásárolni, akik számára a víz illata vagy íze kellemetlen. Azok a fogyasztók azonban, akiknek nincsenek egyértelmű vízminőségi problémáik, a gyakorlatban sokkal komolyabb problémákkal találhatják szemben magukat a vízben lévő szennyezőanyagok miatt. A szennyezőanyagok többsége, például az ólom és a fertőtlenítőszer-melléktermékek színtelenek, íztelenek és szagtalanok. A szennyezőanyagok nem észlelhetők könnyen, de hosszú távon veszélyeztethetik az egészséget. E szennyezőanyagok megszüntetése a legfontosabb oka annak, amiért érdemes eSpring Víztisztító rendszert vásárolni. Ha ön csak a víz ízét és illatát szeretné javítani, akkor ennek a feladatnak az ellátására sok víztisztító rendszer képes. Sokkal kevesebb olyan rendszer létezik, amely jelentős mértékben el tudja pusztítani a szerves szennyezőanyagokat, a vegyszereket és a növényvédő szereket, és csak rendkívül kevés rendszer képes a baktériumok és a vírusok hatékony elpusztítására. Az eSpring Víztisztító rendszer az összes fenti feladat elvégzésére alkalmas. Ezen kívül a mi rendszerünk igény szerint azonnal és megfelelő áramlási sebességgel biztosítja a kezelt vizet, ami sokkal kényelmesebb, mint a palackozott vagy a forralt víz használata. A rendszer nagyon kevés karbantartást igényel. Ennek az az eredménye, hogy a rendszer hatékonyan képes eltávolítani több, mint 140 különböző szennyezőanyagot, és a vízben jelenlévő baktériumok és vírusok több, mint 99,99%-át képes elpusztítani. Ez a tulajdonságok és az előnyök olyan kombinációja, amelyek teljesítésére egyetlen más egyedi rendszer sem képes teljes egészében.
Van-e garancia az eSpring™ Víztisztító rendszerre?
Az eSpring Víztisztító rendszerre vonatkozó garancia megegyezik a többi víztisztító rendszer esetében kínált legáltalánosabb garanciákkal. A termék természete miatt a berendezés elhasználódhat és cserére szorulhat. Ezért egész élettartamra szóló garancia nem nyújtható. Az eSpring Víztisztító rendszert azonban úgy terveztük és építettük meg, hogy a piacvezetőkre jellemző megbízhatósággal és tartóssággal rendelkezzen.
Milyen típusú vizsgálati eredmények állnak az eSpring™ Víztisztító rendszerhez rendelkezésre?
Az eSpring Víztisztító rendszer teljesítményével kapcsolatos állítások elsősorban az NSF International hitelesítési vizsgálatain alapulnak. Minden rendszerhez NSF teljesítmény-adatlapot mellékelünk. A vizsgálatokat az eSpring Víztisztító rendszer hitelesítéséhez végezték az NSF/ANSI 42. szabványa (íz, szag és tisztaság), 53. szabványa (egészségi hatások, például illó szerves vegyületek) és 55. szabványa (a mikroorganizmusok UV-fénnyel történő elpusztítása) és 404. szabványa alapján (új típusú szennyezőanyagok, beleértve egyes vényköteles/vény nélkül kapható gyógyszereket, újfajta gyógynövényeket, stb. amelyek nyomokban megtalálhatók az ivóvízben). Ezeket a teszteket az NSF International végezte a szigorú NSF/ANSI szabványok alapján, ezért az eredmények elismertek és hitelesek.
Miért vásároljak eSpring Víztisztító rendszert, ha elsősorban a szervetlen szennyezőanyagokat szeretném kiszűrni?
Az eSpring Víztisztító rendszer képes eltávolítani bizonyos szervetlen vegyületeket, például az ólmot, a higanyt és a radont. A rendszert azonban úgy alakítottuk ki, hogy elpusztítsa a lehetséges szerves szennyezőanyagok széles tartományát, illetve megsemmisítse a baktériumokat és a vírusokat is. Piackutatási eredményeink azt mutatták, hogy a legtöbb vásárló ezt a fajta vízkezelési teljesítményt igényli. Ha azonban önnek olyan rendszerre van szüksége, amely elsősorban az olyan szervetlen szennyezőanyagokat képes eltávolítani a vízből, mint a só vagy a nitrátok, akkor más, kifejezetten erre a célra tervezett rendszereket kell keresnie.
Felhasználható-e az eSpring™ Víztisztító rendszer a magánkutakban?
Az eSpring Víztisztító rendszert a városi közművek által kezelt vízhez vagy az ihatónak minősített magánkutakhoz tervezték. Az eSpring Víztisztító rendszert olyan szennyezőanyag-szintek esetében vizsgálták, amelyek sokkal nagyobbak a lakóhelyi vízrendszerekben előforduló szennyezettségi szinteknél. Ha az eSpring Víztisztító rendszert magánkút esetében használjuk, akkor a kútvizet évente egyszer ellenőrizni kell a víz ihatósága szempontjából.